Switch to mobile version. Top
  • Sākumlapa
  •  Saturs
  • Kam var piemērot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu un ...

Kam var piemērot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu un kādi tam ir ierobežojumi?

Gunita Šķērsta, VID Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore

Mikrouzņēmuma nodokli var izvēlēties maksāt gandrīz visas uzņēmumu grupas – individuālie komersanti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī individuālie uzņēmumi, zemnieksaimniecības un zivsaimniecības.Lai reģistrētos par mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju, ir arī ierobežojumi. Tas ir domāts tiem uzņēmumiem, kuriem ir nelieli apgrozījumi un nelieli izdevumi saimnieciskajā darbībā. Tāpēc no 2018. gada 1. janvāra tiesības izvēlēties maksāt mikro uzņēmuma nodokli ir tiem uzņēmumiem, kuru saimnieciskās darbības apgrozījums kalendārajā gadā nepārsniedz 40000 eiro. Ja to izvēlas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās dalībnieki var būt tikai fiziskas personas.Valdes locekļiem ir jābūt mikro uzņēmuma darbiniekiem. No 2018. gada ir pieņemta likuma norma, kas paredz, ka mikro uzņēmuma darbinieks var būt darbinieks tikai vienā uzņēmumā, attiecīgi tas daļēji ierobežo darbību. Vēl viens ierobežojums ir tāds, ka mikro uzņēmumā vienlaikus nevar strādāt vairāk nekā 5 darbinieki, un atalgojums mikro uzņēmuma darbiniekam nevar pārsniegt 720 eiro mēnesī. Mikrouzņēmuma darbinieka atalgojumu nosaka vadība vai arī pats saimnieciskās darbības veicējs, un no tā nekādi nodokļu atskaitījumi netiek veikti. Respektīvi, ja alga ir  720 eiro, tad darbinieks arī saņem 720 eiro. Biežāk mikro uzņēmuma nodokli izvēlas maksāt sabiedriskās darbības veicēji, jo tiem ir salīdzinoši vienkāršāka atskaitīšanās kārtība. Šāds statuss ir izdevīgs, lai sākuma periodā apjaustu uzņēmuma apgrozījumu apmēru un pēcāk pārietu uz uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja statusu.

S|E|B

Tähelepanu! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst eAkadēmijas lapas prasībām. Lūdzu, nomainiet vai atjaunojiet pārlūkprogrammu vai ierīci, ar kuru Jūs vēlaties piekļūt eAkadēmijai.