Switch to mobile version. Top

Izcilas un briesmīgas komandas anatomija

Cilvēki kā indivīdi ir ļoti sarežģītas būtnes, nemaz nerunājot par to, cik sarežģīta vienība ir cilvēku kopums jeb komanda.

Veselam cilvēkam ir divas smadzeņu puslodes — kortekss un neokortekss, un kopā tās veido milzīgu neironu tīklu, kas savā starpā sadarbojās. Komanda nozīmē vienu smadzeņu paplašināšanu, kad neironu tīkli tās savstarpēji sasaista ar citām, un tā rodas maģija. Un šādā kontekstā patiess ir teiciens, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis. Sastāvdaļas ir vienas un tās pašas, bet iznākums atkarīgs no tā, kā mūsu neironu ķēdes strādā — vai spējam sadarboties, vai nē. Te varam runāt arī par līdzību ar roku. Tuvajos Austrumos pacelta roka, kur visi pieci pirksti ir cieši kopā, nozīmē svētību. Bet, ja pirksti ir atstatus, tad tas jau simbolizē lāstu, jo katrs ir atšķirīgs un pats par sevi. Ar komandām ir tieši tas pats.

Kas tad ir izcila komanda? Ja cilvēku atšķirīgums ir liels, bet sadarbības līmenis — zems, tā visiem iesaistītajiem būs īsta elle. Mums patīk tie cilvēki, kas līdzinās mums un domā līdzīgi mums. Ja tā nav, tad tas līdzinās ellei — dzīvot ar kādu, kurš ir pilnīgi atšķirīgs, bet kurš ar jums nesadarbojas un ar kuru arī jūs nesadarbojaties. Ja kontakts ir uz sadarbību vērsts un atšķirīgums ir pavisam neliels, tie ir tā dēvētie dvēseles draugi. Draudzība ir jauka, bet tā neveido maģisko zonu, kur jūs radāt ko jaunu, kur jūsu smadzenes paplašinās, jo to neironu tīkls savienojas ar citu cilvēku smadzenēm. Maģiskā zona sākas tur, kur ir dramatisks atšķirīgums, bet jūs esat sadarbībā. Atšķirīgi, bet kopā.

Bieži vien modernajā biznesa pasaulē min dažādus spilgtu līderu piemērus — Stīvu Džobsu, Vorenu Bafetu un citus, bet tiek piemirsts, ka Stīvam Džobsam bija Stīvs Vozniaks, Bafetam bija Čārlijs Mangers, un katram izcilam cilvēkam, ja parokam dziļāk, aizmugurē ir vismaz viens būtiski atšķirīgs cilvēks, ar kuru izveidojusies lieliska sadarbība. Volts Disnejs ir vēl viens piemērs — viņam strādāja radošā smadzeņu puse, bet viņam bija arī brālis finansists jeb cipargalva. Iespējams, bez sava brāļa Volts Disnejs būtu bankrotējis, un neviens šodien par viņu pat nezinātu.

Ļevs Tolstojs savulaik teicis, ka katra nelaimīga ģimene ir nelaimīga savā individuālā veidā, un tieši to pašu varētu attiecināt uz komandām. Katra nelaimīga komanda nesadarbosies savā individuālā veidā, bet laimīgās jeb maģiskās būs līdzīgas cita citai. Cilvēki tajās ir atšķirīgi, bet strādā kopā vienota mērķa labā.

Tas ir stāsts par to, kas mēs esam, un kāds ir mūsu katra pienesums komandai. Ja jums ir vēlme iet uz sadarbību, jāspēj nolikt pie malas savs ego, sadarboties ar citiem, kas domā atšķirīgi. Savulaik kāds mans kolēģis apšaubīja, ka es varu būt labs vadītājs. Kad viņš to man atzina privātā sarunā, mans ego bija aizskarts. Tomēr, kad padomāju, es sapratu, ka tas var būt labas profesionālās draudzības sākums, jo man ir kolēģis, kurš godīgi pasaka, ko domā, un kopš tās dienas mēs labi sadarbojamies jau 15 gadu.

Ja visi domā vienādi, tas nozīmē, ka neviens nedomā pārāk nopietni. Tas var nozīmēt, ka jūs savas smadzenes sašaurināt līdz tam apjomam, kur jūsu orbīta pārklājas ar kolēģu vai sadarbības partneru orbītām. Ja jūs katrs aizejat savā orbītā, atraujaties viens no otra, bet atkal atnākat atpakaļ kopējā orbītā, sāk notikt maģija. Man ir liels gods, ka mani divi vietnieki ir diametrāli atšķirīgi no manis gan domāšanas veidā, gan pieredzē, un mēs aiz slēgtām durvīm varam strīdēties, bet nekad nesastrīdamies. Vienmēr atrodam risinājumu, ko nodrošina mūsu atšķirīgo smadzeņu kopējais spēks.

Viss sākas ar izpratni — kas jūs esat un kas neesat. Te var noderēt sena budistu formula: zini, kas tu esi, un esi lepns par to; zini, kas tu neesi, un esi mierā ar to. Simbols tam, cik bezjēdzīgi ir gribēt būt labam visās jomās, ir pīle. Tas ir viens no retajiem putniem, kas lido, peld un staigā, tātad — mēģina darīt visu. Bet, ja objektīvi paskatāmies uz pīli, redzam, ka tā ne pārāk labi lido, ne pārāk labi staigā un arī ne pārāk labi peld. Tā īsti labi pīlei nesanāk nekas. Pirms pārmest sev, ka jums nekas nesanāk un nepieciešams tas otrs atšķirīgais cilvēks, kurš kaut ko dara krietni labāk, nekā jūs, pirms kļūstat greizsirdīgs vai bažīgs, atceraties par pīli. Labāk nevis nepārliecinoši mēģināt darīt visu, bet ļoti labi darīt tieši to, kas ir jūsu lieta. Ir nozares, kur tas ir pašsaprotami, piemēram, aviācija. Otrais pilots vienmēr pārbaudīs, vai pirmais pilots visu izdarījis korekti, būs gatavs to apšaubīt. Un pirmais pilots apzinās, ka otrā pilota darbības ir viņa paša interesēs. Šādu modeli vajadzētu paturēt prātā ikviena uzņēmuma komandas ietvaros.

Jāsāk ar kāpēc. Komanda nekad nesākas ar gatavu plānu. Sākums ir sapnis, kopīgs redzējums — tas ir tas brīdis, kad sākas maģija, kad atšķirīgi cilvēki var noturēties kopā, jo viņiem ir kopīgs vektors un kopīgs sapnis.

Eiropā kristīgā reliģija savulaik iedeva šo kāpēc, pēcāk šādi mēģinājumi bija arī valsts līmenī, ko centās īstenot nacistiskais un komunistiskais režīms. No reliģijas to vairs negaidām, no valsts arī nevēlamies saņemt, tāpēc vienīgais, kas atliek — pašiem savā galvā, savā komandā veidot šo kāpēc. Sportā šis moments ir vienkāršāk ieraugāms. Ja katrs spēlētājs ir pats par sevi, tad visi ir zvaigznes, bet  nespēj sastrādāties un veidot komandu. Biznesā to notvert ir mazliet grūtāk. Militārais ģenerālis Kurts von Hammeršteins-Ekvords savulaik izteicies diezgan ciniski, ka cilvēki jāiedala skalā pēc to gudrības un centības. Armijā 90% ir tādu cilvēku, kuru gudrība un centība vērtējama kā neliela. Ar tiem nav problēmu — vadītājs izstrādā instrukciju, kurai viņi seko un nejauc ārā komandu. Tad ir cilvēki, kuri ir gudri, bet slinki. Arī ar tiem nav problēmu — viņi var būt lieliski inovatori, kas izveido jaunas pieejas, taktikas utt. Un tad ir pavisam neliels skaits cilvēku, kuri ir gan centīgi, gan gudri — parasti viņi kļūst par ģenerāļiem un izdara lielas lietas. Tomēr vislielākajā fokusā jāpatur tie cilvēki, kuri ir ļoti centīgi, bet ne pārāk gudri. Un ar gudrību šeit nav jāsaprot tikai matemātiskā vai intelektuālā, bet arī emocionālā — gudrība sadarboties, gudrība pieņemt atšķirīgo. No šī iedalījuma rodas tēze, ka centīgi muļķi ir vislielākie komandas indētāji.

Sporta jomā izcils komandas veidotāja piemērs ir sers Alekss Fergusons, kurš savulaik pat kļuva par pasniedzēju Hārvardā. Viņš ir izaudzinājis daudzas futbola zvaigznes un spējis no sev pieejamām sastāvdaļām vienmēr izveidot izcilu komandu. Fergusona metodi var dēvēt par skarbo mīlestību (tough love). Dažiem cilvēkiem ir misija kļūt par taisnīgiem, bet ļoti prasīgiem skolotājiem, lai liktu saviem skolēniem realizēt savu maksimālo potenciālu. Tie ir līderi, kas citiem palīdzēs sasniegt visvairāk, komandas intereses liekot pirmajā vietā.

Dažkārt mēs lietas pa īstam saprotam tikai tad, ja paskatāmies uz to pretstatiem. Saprotam, ka balts ir balts, kad ieraugām melno. Atgriežoties pie cilvēka smadzenēm, var nodalīt, ka ir rīcības, uz ko spējīgi gan dzīvnieki, gan cilvēki, un ir tādas, kas iespējamas tikai cilvēkam. Tikai cilvēks spēj iesaistīties, skatīties problēmai acīs un piesaistīt citus problēmas risināšanā. Komandu saindē savstarpēja cīņa. Ir cilvēki, kuri negrib nekur iesaistīties un laižas projām pie pirmajām problēmām. Un tad ir tie, kuri sastingst — it kā ir klātesoši, bet mentāli atrodas citur. Tas nozīmē, ka šis cilvēks savu smadzeņu neironu tīklu nepievieno pārējās komandas tīklam.

Grūti izstāstīt, ko darīt, lai šāda situācija neveidotos. Vieglāk ir pateikt, ko nedarīt. Noderīgs resurss ir atslepenotā CIP aģentu rokasgrāmata — kā iefiltrēties komandās vai projektos un tos nogremdēt, ko savulaik ASV aģenti izmantoja, iefiltrējoties nacistu uzņēmumos un organizācijās. Šajā rokasgrāmatā detalizēti aprakstītas komandu iznīcinošās lietas. Piemēram — pēc iespējas vairāk cilvēku, kas mēģina strīdēties par bezjēdzīgām lietām. Strīdēties un sastrīdēties. Visu laiku apšaubīt iepriekš pieņemtos lēmumus, atgriezties pie tā, ko kurš pateicis. Nevis respektēt sevi kā kopumu, bet nemitīgi diskutēt, ka iepriekš izdarītais nav bijis pareizi. Mēģināt nesvarīgos darbus izcelt priekšplānā. Pastāvēt uz to, ka visam vienmēr jābūt izdarītam perfekti. Mēģināt ieviest pēc iespējas vairāk dažādu regulējumu, instrukciju. Jauki izturēties pret centīgajiem muļķiem, viņus paslavēt un atbalstīt, un otrādi — noniecināt tos, kas sniedz reālu pienesumu.

Vērts padomāt:

  • Kas ir līdzīgs Tavas komandas locekļiem? Kas viņiem ir atšķirīgs?
  • Kāds ir jūsu kopīgais sapnis, kas jūs vieno?
  • Kuru no Kārļa stāsta atziņām Tu izmantosi darbā ar savu komandu – jau rīt?
S|E|B

Tähelepanu! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst eAkadēmijas lapas prasībām. Lūdzu, nomainiet vai atjaunojiet pārlūkprogrammu vai ierīci, ar kuru Jūs vēlaties piekļūt eAkadēmijai.