Switch to mobile version. Top
  • Sākumlapa
  • eAkadēmijas lietošanas noteikumi un nosacījumi

eAkadēmijas lietošanas noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 aAkadēmijas vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) attiecas uz eakademija.seb.lv tīmekļa vietni (turpmāk tekstā - Vietne vai Pakalpojums), ko uztur AS SEB banka (turpmāk tekstā - Banka). 

1.2 Vietne un Pakalpojums pieejams reģistrētiem lietotājiem, kas apstiprinājuši savu piekrišanu Vietnes Noteikumiem, izveidojot Vietnes lietotāja kontu

1.3 Vietni var apmeklēt arī nereģistrēti lietotāji, bet visai Vietnē pieejamajai informācijai piekļūt iespējams, izveidojot savu Vietnes lietotāja kontu.

1.4 Pakalpojums pieejams personām no 16 gadu vecuma. Izveidojot Vietnes lietotāja kontu, Jūs apliecināt, ka esat vismaz 16 gadus vecs (a). 

1.5 Izveidojot Vietnes lietotāja kontu, Jūs uzņematies pilnu atbildību par Vietnes pieejas datu neizpaušanu trešajai personai, kā arī par Vietnes lietotāja kontu un tajā pausto informāciju.

2. Lietošanas nosacījumi

2.1 Vietnē pieejamo informāciju drīkst izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.

2.2 Vietnes saturam ir informatīvs raksturs, un Banka neuzņemas atbildību par tajā pausto viedokļu pareizību.

2.3 Banka negarantē informācijas piemērotību konkrētam mērķim. Bankas pārstāvis var izvērtēt Vietnē paustās informācijas atbilstību konkrētai situācijai, tomēr atbildību par to uzņemas pats Vietnes lietotājs.  

2.4 Vietnē pieejama informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju, investīciju ieteikumu vai citu Bankas pakalpojumu.

2.5 Banka neatbild par tehnisku sarežģījumu ietekmi uz informācijas pieejamību Vietnē.

3. Datu izmantošana

3.1 Lai pilnībā izmantotu Pakalpojumu, Jūs piekrītat nodot Bankai šādu informācija par Jums: vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Banka ir tiesīga nodot Vietnes lietotāja personas datus Bankas grupas uzņēmumiem, tas ir, Bankas mātes sabiedrībai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). reģistrēta Zviedrijas Karalistē ar reģistrācijas nr. 5020329081, un visiem Bankas mātes sabiedrības saistītajiem uzņēmumiem. Vietnes lietotāja personas dati var tikt nodoti arī trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus attiecībā uz Noteikumu 3.2. punktā minētajiem mērķiem (saraksts ar trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, ir pieejams Bankas interneta vietnē www.seb.lv).

3.2 Informācija, kas minēta Noteikumu 3.1 punktā, Bankai ir nepieciešama drošības nolūkos, Vietnes lietošanas nodrošināšanai, kā arī lai Vietnes lietotājiem sniegtu informāciju un piedāvātu Bankas grupas uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus.

3.3 Izveidojot Vietnes lietotāja kontu, Jūs piekrītat, ka Bankai ir tiesības izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai sazinātos ar Jums par jaunumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu, piemēram, Vietnes lietotāja konta izveide, paroles maiņa un drošības jautājumi, kā arī e-pasta adrese var tikt izmantota, lai informētu par Bankas grupas uzņēmumu produktu un pakalpojumu jaunumiem, nosūtītu ielūgumus uz Bankas rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem u.tml., ja vien no Jums Vietnes lietotāja konta uzstādījumos nav saņemts atteikums šādas informācijas saņemšanai.

3.4 Jūs varat norādīt savu e-pasta adresi komerciālu paziņojumu saņemšanai par Bankas grupas uzņēmumiem arī ja neizvedojat Vietnes lietotāja kontu.

3.5 Reģistrācijai izmantojot trešās puses pakalpojumus, piemēram, Facebook vai Google, Jūs piekrītat, ka trešā puse nodod Bankai Jūsu e-pasta adresi un citu informāciju, kas nepieciešama Vietnes lietotāja konta izveidei. Pirms reģistrēšanās aicinām iepazīties ar trešās puses privātuma iestatījumiem.

4. Atbildības un ierobežojumi

4.1 Banka neuzņemas atbildību par ietekmi uz Vietnes datiem, kas radusies datorvīrusu vai citu tīši vai netīši Jūsu datorā lejuplādētu programmu rezultātā.

4.2 Banka neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai negūtu peļņu, kas saistīta ar Vietnē pieejamās informācijas izmantošanu.

5. Autortiesības

5.1 Visa Vietnē pieejamā informācija ir Bankas īpašums, tostarp, programmatūra, web dizains, attēli, teksts, grafikas, ilustrācijas, logotipi, fotogrāfijas, audio, videoieraksti un mūzika. Vietnē pieejamās informācijas pārpublicēšana, izplatīšana un piedāvāšana trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no Bankas, ir aizliegta.

6. Atsauces

Vietnē var tikt izvietotas saites uz trešo pušu vietnēm, kuru īpašnieki nav ne Banka, ne kāds no Bankas grupas uzņēmumiem. Par to, vai iespējams izmantot informāciju šajās vietnēs, jāsazinās ar to pārstāvjiem.

7. Izmaiņas un sadarbības izbeigšana

7.1 Bankai nav pienākums atjaunot vai precizēt Vietnē pieejamo informāciju, bet Banka ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā laikā mainīt un papildināt Vietnē pieejamo informāciju.

7.2 Jūs varat dzēst savu Vietnes lietotāja kontu jebkurā laikā, vietnē, pie profila uzstādījumiem.

7.3 Banka var vienpusēji mainīt Noteikumus, publicējot plānotās Noteikumu izmaiņas Vietnē 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Ja nepiekrītat ierosinātajām izmaiņām, varat dzēst savu Vietnes lietotāja kontu. Ja Jūsu Vietnes lietotāja konts nav izdzēsts iepriekš minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka piekrītat grozītajiem Noteikumiem.

7.4. Banka var pilnīgi vai daļēji slēgt Vietnes lietotāja kontu, informējot par to 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Gadījumā, ja Vietnes lietotājs ir pārkāpis Noteikumus, Banka ir tiesīga slēgt Vietnes lietotāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma

8. Likumdošana

8.1 Visi jautājumi un strīdi attiecībā uz Vietnes lietošanu tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Sīkdatnes

9.1 Vietne izmanto sīkdatnes (cookies) - nelielus teksta failus, ko Vietne nosūta Vietnes lietotāja datorā. Pastāvīgos sīkfailus var izmantot, piemēram, lai apstiprinātu, ka esat atkārtots apmeklētājs un pielāgotu Vietnes saturu Jūsu vajadzībām. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgas, tās pazūd, kad aizverat pārlūkprogrammu, vai atstājat Vietni.

9.2 Jūs vienmēr varat atteikties no sīkdatņu iespējas, Jūsu pārlūka iestatījumos izvēloties tās atslēgt.

S|E|B

Tähelepanu! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst eAkadēmijas lapas prasībām. Lūdzu, nomainiet vai atjaunojiet pārlūkprogrammu vai ierīci, ar kuru Jūs vēlaties piekļūt eAkadēmijai.